Informacje z kraju online

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem informacji krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one także. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest z całkowitą czyli stu procentową pewnością Internet. Nie brakuje w nim portali, których podstawowym misją jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą posiadać bardzo różny charakter. Mogą mieć zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą również posiadać wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać jedynie wydarzenia odpowiednie dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko kiedy pojawiają się w wortalach ogólnokrajowych. Ichniejszym problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wtedy wiadomości dnia dla Warszawy będą całkiem inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez w większości wypadków węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się w ogromnej liczbie przypadków osoby z nim powiązane. Niewiele prawdopodobne jest, żeby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To niewątpliwie może się zdarzyć, niemniej jednak bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają informacji o świecie i kraju za pośrednictwem Internetu. Nadal dużo osób zdecydowanie woli relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja dzienniki czy tygodnika. Tak czy owak i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami edukacji o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i wiele innych.

Sprawdź tutaj: wydarzenia.